V jednom rohu to bublá, ve druhém syčí, třetí píská a jen ze čtvrtého se neozývá nic. Stačí dvě tekutiny a kombinovat je v různých skupenstvích. Jen buďte dobře oblečení. Laboratorní pokusy jsou rizikovým sportem.