Žádný národ není nikdy sám, ať už si myslí cokoliv. Vždy to záleží jen na tom, jak daleko je schopný posouvat svoje hranice. Jednou narazí na odpor a to je chvíle, kdy se ozve řinčení mečů!
V jednom rohu to bublá, ve druhém syčí, třetí píská a jen ze čtvrtého se neozývá nic. Stačí dvě tekutiny a kombinovat je v různých skupenstvích. Jen buďte dobře oblečení. Laboratorní pokusy jsou rizikovým sportem.
Evoluce je téma, které nejde jen tak snadno vyčerpat. Jeho síla je neoddiskutovatelná. Ale na pořádně silnou karetní hru o tomto tématu pořád čekáme. Je to právě tahle?